INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

KLOKOČSKÝMI SKALAMI K HRADU ROTŠTEJN

Severovýchodně od Turnova směrem ke Kozákovu se rozkládají turisticky méně exponovaná skalní města Betlémské a Klokočské skály (alespoň v porovnání s Prachovskými skalami nebo Hruboskalskem). A tak tento výlet směřujeme do těchto míst a ke skalnímu hradu Rotštejn.

Betlémské skály
V Betlémských skalách
Pěší výlet začíná na Turnovském náměstí u rozcestníku, kde se domlouváme, že nejprve vyrazíme k Rotštejnu po červené a zpátky uzavřeme okruh po žluté. Vydáváme se tedy po červené turistické značce směrem k odbočce na Zdenčinu skálu. Z náměstí jdeme horní levou uličkou a po asi 200 metrech procházíme kolem turnovského muzea se sbírkou polodrahokamů, které se dají nalézt ve zdejším kraji, a se největším obrazem ve střední Evropě od Mikoláše Aleše – Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Cesta pokračuje uličkami Turnova kolem Umělecko-průmyslové školy až k rozcestníku u městského parku. Zde se naše červená odděluje od ostatních značek a prochází parkem (ostatní směřují dolů k Jizeře). Prokličkujeme přední část parku a dostaneme se na stráň nad Jizerou do lesíku, kterým pokračujeme k altánku nad jezem u Jizery. Přes řeku můžeme spatřit Dlaskův statek v Dolánkách. Dále cesta vede kolem studánky až zpět na asfaltovou silnici a asi ještě 500 metrů po silnici ke křižovatce. Naproti nám se otevírá pohled na Kozákov, vpravo se rýsují v dálce Trosky a na opačné straně je za dobrého počasí vidět Ještěd. Na křižovatce odbočíme vlevo a jdeme po silnici asi ještě 300 metrů. Zde turistická značka uhýbá (rozcestník) vpravo ze silnice a po polní cestě míří zkratkou k obci Záholice. V Záholicích narazíme na další rozcestník a od něj prokličkujeme mezi chalupami obce až na její kraj. Ze silničky vstupujeme po červené značce do lesa a to již míříme k odbočce na Zdenčinu skálu (vyhlídka) asi 1 km lesem.

Z odbočky (4,5km) se můžeme vydat k vyhlídce zvané Zdenčina skála, která nám poskytne pěkný výhled do údolí Jizery a na část Betlémských skal. Cesta tam i zpět se nám prodlouží asi o 1km. Od rozcestí pokračujeme dál a dostáváme se do oblasti Betlémských skal a západním a severním směrem se nám otevírají nádherné výhledy. Hrad Rotštejn
Hrad Rotštejn
V dálce je možné spatřit Bezděz a Ještěd severněji Jizerky a blíže k nám např. Suché skály. Cesta kličkuje mezi skalami a nám se v další části otevírá pohled severovýchodně na majestátní Kozákov. A tento pohled nás bude provázet celou cestu podél strží a srázů Klokočských skal. Po asi 2 km dorazíme ke Klokočským průchodům – schodům mířícím puklinou ve skalách do obce Klokočí. My nebudeme klesat průchodem dolů, ale přejdeme na žlutou turistickou značku a pokračujeme dále podél srázu Klokočských skal v cestě ke hradu Rotštejn. Nyní nás žlutá značka provádí průchody mezi skalami a po schodech asi 1,5km až se před námi otevře pohled na hrad Rotštejn. Po prohlídce hradu a okolí se vydáme opět nazpět po žluté k rozcestí u Klokočských průchodů. Zde se nacházíme na jakési pomyslné otočce našeho okruhu a začínáme se vracet zpět do Turnova, avšak jinudy, po žluté turisticke stezce. Cesta míří lesem a částečně polní cestou asi 500 metrů a zde prudce uhýbá vlevo do lesa a po schodišti dolů k jeskyni Postojna nebo také jinak nazývané Amerika. Úzkým průchodem se můžeme protáhnout do jeskyně, kde si již vzpřímeně prohlédneme (pokud máme čím svítit) její prostory. Od jeskyně nás žlutá značka vede stále dolů, chvíli pěšinou a chvíli po schodech až na dno tzv. Zeleného údolí, které nezapře nic ze svého jména. Všude nás obklopí zeleň a zvukově vše dobarvuje potůček tekoucí na dně údolí a sbírající vodu z okolních strání. Po asi 1 km se potůček rozrůstá v potok a my vstupujeme na okraj místní osady zvané Mezátí.

Zelené údolí
V Zeleném údolí
Přejdeme z lesní cesty na místní silničku a procházíme osadou až dorazíme k hlavní silnici mířící do Turnova. Zde následuje špatně označený úsek a docela špatná cesta po hlavní silnici. Odbočíme na hlavní silnici vpravo, přejdeme na její levou stranu, jak už by to z důvodů bezpečnosti mělo být, a začínáme klesat asi 1,5 km úsek poměrně frekventovanou silnicí. Ač nevidíme nikde značku dojdeme silnicí až do obce Bělá, k motorestu (možnost občerstvení), resp. autobusové zastávce. U autobusové zastávky (přes silnici) je pod stromem ukrytý rozcestník, který nás nasměruje z hlavní silnice na vedlejší podél motorestu asi 500 metrů po ní. V blízké osadě je již značení poměrně v pořádku a zde odbočíme podél nám známého potoka, který se již stačil rozrůst v říčku, vpravo na pěšinku. Pěšina vede stále podél říčky chvíli mezaninem a chvíli po loučce až k prvním domům Turnova. Zde říčku po mostě překročíme a vydáme se do kopce podél hřbitova až ke gotickému turnovskému kostelu Panny Marie. Odsud je to již na náměstí po žluté asi 300 metrů, a není tedy problém náš okruh uzavřít. Z náměstí můžeme buď po žluté pokračovat až na hlavní vlakové nádraží (procházíme kolem autobusového nádraží) a nebo některou z cest k vlakové zastávce Turnov – město a odsud domů.

MAPA

Mapa výletu

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín