INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

NA HRAD TROSKY A DO SOBOTKY NA HUMPRECHT

Rovensko
Známá zvonice v Rovensku pod Troskami s obrácenými zvony
Když se řekne symbol či dominanta Českého ráje, zcela jistě se každému turistovi vybaví silueta zříceniny hradu Trosky mohutně se tyčící na dvou čedičových sopouších nad místní krajinou. A právě sem zavítáme tímto výletem. Nejlepším výchozím bodem k výstupu na hrad Trosky jsou vlakové zastávky Ktová nebo Borek pod Troskami, z obou je to shodně k hradu 3 km stoupání po turistické značce. My si však výlet prodloužíme a ještě než provedeme samotný výstup, podíváme se na Trosky z nejkrásnější vyhlídky na ně. Startujeme tedy v malebném městečku Rovensko pod Troskami na jeho vlakovém nádraží, z kterého se vydáme po zelené turistické značce asi 300 metrů do centra na náměstí. Ještě než vyrazíme směrem na Trosky, můžeme zajít z náměstí severní uličkou po modré turistické značce ke zdejší pověstné zvonici s obrácenými zvony. Zvonice je vzdálena asi 700 metrů a nachází se v severní části městečka na mírném úbočí, jakoby nad ním. Po prohlídce a návratu se již vydáme k hradu, resp. k vyhlídce na něj. Za nejkrásnější vyhlídku na hrad Trosky s poměrně neobvyklým výhledem je považována Čechova vyhlídka v Boreckých skalách kousek od Rovenska pod Troskami. Vydáme se z náměstí po modré turistické značce západní silnicí dolů asi 200 metrů. Zde odbočíme u rozcestníku vpravo do uliček Rovenska, kterými se začneme proplétat a zároveň stoupat na jeho konec. Na jeho konci se odpojíme od místní silničky a přejdeme na polní cestu vlevo mezi poslední domky Rovenska. Cesta postupně stoupá k vrcholu zdejšího kopce Bor, podle kterého jsou pojmenované i Borecké skály. Vnoříme se před vrcholem do lesa a projdeme kolem několika osamocených chalup a náhle se před námi objeví masív a srázy Boreckých skal. Cesta přejde v lesní pěšinu a ta pokračuje podél skal a nám se po levici začnou zjevovat krásné výhledy na hrad Trosky. Po chvíli dorazíme k lavičce na předsunuté skále s nádherným panoramatem Trosek a celého okolí – toto místo se nazývá Čechova vyhlídka. Pokud se dostatečně pokocháme, pokračujeme stále dolů po modré turistické značce podél srázů skal až na konec lesa, kde se cesta stočí nejprve vlevo a pak rovně zamíří k silnici, ocitáme se v obci Borek pod Troskami. U silnice je třeba dát si pozor, je to hlavní silnice z Jičína do Turnova. Odbočíme na silnici vpravo a přejdeme na levou stranu silnice, jak to má správně být, a pokračujeme asi 200 metrů k vlakové zastávce Borek pod Troskami. Odbočkou vlevo na silničku směrem do Troskovic mineme zastávku a přejdeme železniční trať, kde se na druhé straně u autobusové zastávky nachází rozcestník žluté a naší modré turistické značky. Žlutá značka vede do podtroseckých údolí – o výletu pojednává popis zde. My však stále pokračujeme po modré směr hrad Trosky a tedy po asfaltové silnici rovně. Silnice překročí mostem říčku Libuňku a stočí se nejprve doleva a poté doprava, až se začne blížit úpatí kopce, na kterém hrad stojí. Mineme po silnici ještě několik domů zdejší osady a za nimi naše modrá značka prudce odbočí doprava, pěšinou přes pastvinu prudce do kopce k lesu. U lesa se ohlédnutím můžeme pokochat krásným panoramatem hory Kozákov, nejvyššího vrcholu Českého ráje.

Panorama Kozakov
Panorama Kozákova při pohledu zpět

Cidlina - Kozlov
Hrad Trosky
Vnoříme se do lesa a opět zde narazíme na silnici, kterou jsme před chvílí opustili a zkrátili si prudkým výstupem cestu. Nepokračujeme však po ní, ale přejdeme ji a dáme se opět lesní cestou do prudkého kopce. Po asi 400 metrech se vynoříme z lesa a před námi se otevře pohled na hrad Trosky, ke kterému se krok co krok budeme blížit. Podél sadů a pastvin vystoupáme až ke zdejší osadě, mineme několik domů a přijdeme k rozcestí u silničky, která vede k bráně hradu a kde se k nám připojuje i modrá turistická značka ze Ktové a červená značka z podhradí. Ke hradní bráně je to asi 100 metrů. Po jistě zajímavé prohlídce českorájské dominanty se jistě naplněni krásnými rozhledy vydáme cestou po naší modré značce společně s červenou od hradu do podhradí, kde se nám skýtá možnost občerstvení. Odsud, od turistického rozcestníku, pokračujeme pěšinou podél domů a louky k silnici, kde se nalézá nedaleko stejnojmenného kempu rozcestí Na Svitačce. Naším dalším cílem bude nedaleké rozcestí Dolní Mlýn, ke kterému vedou dvě cesty - buď přímější zelená turistická značka nebo červená. Ta sice vede více oklikou, ale od Svitačky vede vesměs lesem a nedalekým skalnatým údolím. Jelikož jsme si již výlet prodloužili návštěvou Boreckých skal, použijeme přímou zelenou značku. Ta nás vede kousek po silnici asi 150 metrů k obci Troskovice, kde na křižovatce pokračuje jakoby rovně. Pokud bychom odbočili po silnici vpravo, dorazíme do centra obce Troskovice, kde se nachází zajímavé muzeum panenek a medvídků, jedná se o asi 400 metrovou zacházku. Nás zelená značka vede silnicí stále rovně, a to i na další křižovatce, od níž se kousek nachází občerstvení. Blížíme se k osadě Křenovy a po cestě k ní se nám při ohlédnutí vzdaluje mohutná silueta hradu Trosky. Za osadou cesta přejde v pěšinu a přiblíží se k lesu, kde začne klesat mezi skalami do údolí až ke hrázi Dolského rybníka, kde se nachází rozcestí Dolní Mlýn. Zde se střetává naše značka se třemi červenými značkami, jednou naší variantní od Trosek, jednou od Mladějova a údolní cestou od Nebáku (viz výlet podtroseckými údolími). Pokud si chceme výlet zkrátit, vydáme se po červené do Mladějova. My se ale přidržíme naší zelené značky a zamíříme do Sobotky a prohlédneme si ještě jednu dominantu typickou pro Český ráj, a to lovecký zámek Humprecht.

Spolu s červenou značkou přejdeme po hrázi rybníka a kousek za ní se od červené oddělíme a odbočíme vpravo po lesní cestě, která slouží i k obsluze zdejších chat. Značka nás vyvede krátkým stoupáním lesem z údolí až mezi pole a louky, odkud zamíříme k osadě Podhůra a do Stéblovic. Cesta stále stoupá mezi poli, až se po asi 1 km přiblížíme k silničce, kterou pouze přejdeme a pokračujeme stále stejnou polní cestou k prvním domům osady Podhůra.Cidlina - Kozlov
Lovecký zámek Humprecht
Projdeme kolem domů a po pár metrech překročíme u lesa železniční trať. Stočíme se po cestě podél lesa a za výběžkem se před námi objeví první domy Stéblovic. Polní cesta přejde v cestu místní asfaltovou a my dorazíme do obce k její centrální silnici a k směrovému rozcestníku. Teprve zde končí naše poměrně táhlé a dlouhé stoupání z Dolního Mlýna, podařilo se nám přehoupnout se přes zdejší hřeben a nyní už zamíříme do centra města Sobotky. Naše zelená značka se začne ubírat po silnici, která také míří do Sobotky a my po ní půjdeme asi necelý kilometr až do místa, kde se silnice začne nořit do lesa. Zde odbočíme vlevo (rovně) na polní cestu a budeme pokračovat postupným klesáním stále podél lesa až na jeho okraj, kde se před námi otevře nádherný výhled na město Soboka a na zámek Humprecht nad ním. Po asi 500 metrech se dostaneme mezi domky města Sobotky a ulicemi dojdeme až na sobotecké náměstí, kde se nachází rozcestník a kde se nám naskytne další možnost několika občerstvení. Z náměstí k zámku nad městem vede několik cest, které nám ukáží místní ukazatele. Pokud se přidržíme naší zelené značky, tak stačí sejít kousek pod náměstí, kde zelená odbočí vpravo do úzkých a klikatých uliček mezi domky a vede nás asi 300 metrů až k úpatí kopce, kde zámek stojí. Zde se setkáme se žlutou značkou, ale i bez ní již najdeme cestu do zámeckého parku a pod schody, které nás dovedou ke vchodu do zámku. Po prohlídce se můžeme dostat zpět na náměstí, odkud odjíždí autobus, nebo se přidržet žluté značky, která nás dovede k asi 500 metrů vzdálenému vlakovému nádraží.

MAPA VÝLETU

Mapa vyletu

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín