INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - ŽELEZNICE - KYJE - LOMNICE NAD POPELKOU

Tábor
Rozhledna a chata s restaurací na Táboře
Cesta začíná v Jičíně u rozcestníku u Valdické brány. Odtud se vydáme po červené turistické značce směrem k jičínské lipové aleji, kterou pokračujeme dále směrem do Valdic. Na konci lipové aleje, u méně viditelného rozcestníku naproti na stromě můžeme odbočit přes silnici do Libosadu a prohlédnout si rekonstruovanou Valdštejnskou Lodžii a Čestný dvůr. Na červenou se opět napojíme, projdeme-li Libosadem až na jeho nakonec, přejdeme-li přes koleje a po peronu vlakové dopravny Jičín - zastávka dojdeme k závorám. Červená pak pokračuje stále po hlavní silnici po chodníku skrz celé Valdice. Na konci Valdic nás čeká nejhorší úsek cesty, tj. chůze po hlavní silnici směrem do Železnice (nezapomeňte, že chodci chodí po silnici vlevo). Jedná se o úsek asi 700 metrů po silnici, kdy se člověk opravdu i za menšího, v našem případě sobotního provozu, bohužel nadýchá zplodin hezky zhluboka (alespoň je pak v přírodě co vstřebávat). Ze silnice uhneme hned u autobusové zastávky na Těšíně vlevo k rozcestníku (opět není moc vidět) a směřujeme po silničce směrem do obce Těšín. Po odbočení vlevo za bývalou hospodou jdeme směrem jako by doprava po červené turistické značce na vrch Železný. Kdo chce, může vylézt až nahoru k rozvalinám bývalého hradu Železný (Isemberg). Nahoře se však kromě pěkného výhledu moc zbytků hradu nenachází, protože zde probíhala v minulosti těžba čediče a celé místo je rozkopané. Po návratu dolů k rozcestí se turistická značka stáčí za těšínskými domy prudce doleva a směřuje ze stráně, alejí dolů k silnici pod kopec a do Železnice. Dole se napojíme na vedlejší silnici a směřujeme mezi železnické domky. Červená nás vede až na náměstí k rozcestníku se zelenou. My po prohlídce náměstí a dominantní radnice pokračuje po červené směrem na Kyje. Opět odbočíme z náměstí do uliček Železnice a jdeme po asfaltové silničce směr Doubravice. Za Železnicí, asi po jednom kilometru, odbočíme na cestu k ranči Na kamenci. Po dalším kilometru se dostaneme k lesu, a zde narazíme u ranče na rozcestník se zelenou turistickou značkou z Bradlecké Lhoty. Nyní vstupujeme stále po červené značce do lesa a stoupáme jím postupně pěšinou přes hřeben. Když se přehoupneme přes kopec uvidíme první domky obce Kyje. V obci můžeme obdivovat nádhernou zvoničku a stylově provedenou autobusovou čekárnu. Obcí Kyje pokračujeme po turistické značce asfaltovou silnicí (vpravo od hasičské zbrojnice) do kopce k vlakové zastávce (nezapomeňte se ohlédnout - nádherný pohled směr jičínsko). Po přejití železniční trati narazíme u železniční zastávky Kyje u Jičína na rozcestník. Odsud máme dvě možnosti kudy jít:

Tábor
Studánka Křížovka na úpatí hory Tábor
Tou první je pokračovat stále po cestě do kopce na vrchol Tábora a tady navštívit rozhlednu s nádherným výhledem na celou oblast Českého ráje a Krkonoš. Cestou vzhůru , při ohlédnutí se dozadu, uvidíme z úbočí krásné rozhledy na jičínskou kotlinu. Cesta míří kolem samot až pod vrchol k lesu, odkud začíná velmi prudké stoupání k rozhledně na vrcholu a to lesem po prašné pěšině. Na vrcholu se nachází u rozhledny i chata s restaurací a tak se zde leze vydatně občerstvit. Z vrcholu se do Lomnice můžeme vydat buď přímo po červené turistické značce - cesta vede kolem křížové cesty se čtrnácti zastaveními a okolo studánky Křížovka na jejím počátku, k silničce, která nás dovede přímo do Lomnice nad Popelkou. A nebo z Tábora půjdeme opět po červené, kolem táborského kostelíka, postupným klesáním po lesní cestě k Allainově kříži a odsud do Košova, kde se napojíme na žlutou značku, která je druhou variantou cesty z Kyjí a která se vyhýbá vrcholovému stoupání na Tábor a obchází ho po vrstevnici.

Tábor
Jezírko pod Táborem, nedaleko pramene řeky Cidliny
Druhá varianta, žlutá značka, tedy odbočí z rozcestí od zastávky Kyje vlevo na lesní cestu k Allainově věži a k pramenům Cidliny. Po asi 1 km od rozcestí v Kyjích narazíme na modrou turistickou značku která vede na Tábor a nebo dolů do Cidliny, pokud po ní půjdeme směrem nahoru asi 300 metrů, dojdeme k zajímavé stavbě - Allainovi věži. Nejprve byla věž rozhlednou a poté posedem - věž je umístěna na úbočí hory a zcela pohlcena vegetací. Odsud se vrátíme zpět stejnou cestou na rozcestí a pokračujeme dále po žluté, až dojdeme k pramenům řeky Cidliny. Prameny nejsou docela dobře označeny, pouze ze směru od Lomnice se nachází šipka s označením. Jde o tzv. „turistický“ pramen řeky Cidliny - řeka vzniká z několika svodnic, z níž tento je asi nejromantičtější – napájí i nedaleké jezírko pod Táborem a tak byl volen jako „turistický“ pramen. Ten, podle měření, pravý se nachází ve stráni kousek nad obcí Košov. Od pramene jdeme stále lesní cestou po žluté, jakoby po vrstevnici, podél kopce. Na konci lesa se značení záhy vytrácí, dle mapy vede částečně do kopce a po okraji lesa. My můžeme pokračovat po polní cestě ke stavením obce Košov. Zde, hned z kraje, narazíme na vyhlášenou košovskou restauraci, kde se můžeme občerstvit. Je zbytečné jít odsud směrem na Tábor a pak dolů do Lomnice. My půjdeme stále po silnici, která není nijak frekventovaná, obcí Košov stále rovně a taktéž dorazíme do Lomnice nad Popelkou.

MAPA VÝLETU

Mapa Jicin - Lomnice

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín