INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

JIČÍN - LIPOVÁ ALEJ

POPIS A GALERIE

Významnou a unikátní přírodní a krajinou památkou města Jičína a vlastně i celého okolí je dlouhá lipová alej spojující centrum města Jičína s Valdštejnskou lodžií (letohrádek Libosad). Stromořadí patří do projektu barokní krajinné kompozice jičínska, kterou zde komponoval v letech 1630 - 1634 Giovano Pieroni, kterého sem na své panství pozval Albrecht z Valdštejna. Lipová alej tvoří zelenou spojnici valdštejnova jičínského zámku s letohrádkem Libosad a kartuziánským klášterem ve Valdicích na ose východu a západu slunce za letního slunovratu. Stromořadí je vysázeno jako čtyřřadé, kdy každé dva pruhy lip odděluje úzký asi 2 metry široký chodník a uprostřed jsou dvouřadí oddělena širokým travnatým dělícím pruhem. Celková délka lipové aleje čítá 1737 metrů a původně bylo v lipovém stromořadí vysazeno 1140 lip, které však za uběhlá staletí doznalo mnohé obměny. V současné době (2011) lipovou alej tvoří 928 stromů a jelikož v minulých letech nebylo o alej moc pečováno, proběhlo omlazení lipové aleje, při které došlo ke skácení asi 237 stromů. Lipová alej je také místem, kde se daří vzácnému brouku - páchníku hnědému, který je zařazen do seznamu kriticky ohrožených druhů.

Jičín lípy

K začátku lipové aleje se dostanete poměrně jednoduše Valdickou bránou z Valdštejnova náměstí asi 300 metrů po červeně či modře značené turistické značce - červená pak prochází celou alejí až na její konec. Skrz alej vedou dva chodníky, jeden se sypaným podložím vhodný spíše pro pěší či cyklisty a druhý, nově rekonstruovaný (2010) z hladkého asfaltového potěru lemovaný pásy ze žulových kostek vhodný také pro jízdu na kolečkových bruslích. Podél aleje vede poměrně frekventovaná silnice směr Lomnice nad Popelkou. Alej je ve dvou místech přeťata kříženími s místní obslužnou komunikací - odbočka na Čeřov a do Soudné. Na konci pak hlavní silnice přetíná esíčkem alej a odděluje ji od letohrádku Libosad.

Jičín lípy

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999. Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden zdroj), tak obsah webových stránek (texty, fotografie...) náleží autorům Interregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřicí Interregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2019 Interregion Jičín