INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HUSNÍKOVA VYHLÍDKA A HOŘÁKOVA VYHLÍDKA (BESEDICKÉ SKÁLY)

POPIS

Impozantní a dech beroucí výhled na Maloskalsko i dál, tak bych začal popis dvou vyhlídek, které jsou si natolik blízké, že jsem je zařadil do jednoho tématu. Vyhlídky leží v Besedických skalách nad Malou Skálou a poskytují nádherné výhledy na údolí Jizery s širokými panoramaty na pozadí. V údolí se před návštěvníkem rozprostře údolí s klikatící se řekou Jizerou, která je obklopena domky Malé Skály, na protější straně údolí se tyčí hradba skal s hradem Vranov a kousek nad ním věž a hradbu hradu Frýdštejn. Na vrcholu hřebene na severní straně je možné zahlédnout z lesa vyčnívající rozhlednu na Kopanině v pozadí je za dobrého počasí možné vidět dominantu vysílače Ještědu či západněji siluetu hradu Bezděz.

Husníkova vyhlídka
Husníkova vyhlídka a přístup na ní

Husníkova a Hořákova vyhlídka patří do souboru čtyř vyhlídek, na které narazíme při procházce západní částí Besedických skal, ve skalním bludišti zvaným Kalich – Chléviště, mimo těchto dvou jsou to ještě vyhlídka Kde domov můj a vyhlídka Františka Kinského. Skalním bludištěm prochází žlutá turistická značka, která je součástí Benešova okruhu, ten zpřístupňuje nejzajímavější místa Besedických skal a jeho součástí je i naučná stezka, která návštěvníka seznamuje s geologií a historií vzniku skal. Okruh byl slavnostně otevřen 25. září 1935 a vyhlídky byly pojmenovány v době vzniku okruhu po Františku Hořákovi a Antonínu Husníkovi. Kdo byli pánové, po kterých nesou vyhlídky jméno? František Hořák byl ředitelem a učitelem obecní školy v nedalekých Loučkách a zároveň předsedal Okrašlovacímu spolku v Besedicích, který měl hlavní iniciativu při zpřístupňování Besedických skal a výstavbě Benešova okruhu. Ing. Antonín Husník (1894–1948) byl šéfkonstruktérem a technickým ředitelem firmy Aero, která konstruovala československá letadla, se spolupracovníky se podílel na návrhu více než 50 letadel, z nichž 8 se dostalo i do výzbroje československé armády. Byl vlastencem a významným mecenášem při dodávce kovových prvků zajištění průchodů skalami a vyhlídek.

husníkova vyhlídka
Hořákova vyhlídka

Na obě vyhlídky vede nejprve společné schodiště vytesané do skály a zajištěné zábradlím, po krátkém výstupu můžeme volit skálu, ze které se budeme kochat. Hořákova vyhlídka je na skále vyšší, Husníkova vyhlídka pak na skále vystrčené co jevíce dopředu před skalní blok. Na Husníkovu vyhlídku se dostaneme přitesávanou pěšinou přes dva můstky nad hlubokou skalní rozsedlinou, na Hořákovu vyhlídku vystoupáme po tesaném schodišti zabezpečeném kovovým zábradlím.

FOTOGALERIE

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Hořákova vyhlídka, v pozadí vyhlídka Husníkova (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Přístupové schodiště k oboum vyhlídkám (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Husníkova vyhlídka (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Přitesávaná stezka podél skály nad propastí k Husníkově vyhlídce (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Krátký roštový můstek k vyhlídce (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Betonový můstek nad hlubinou ke skále s Husníkovou vyhlídkou (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Označení vyhlídky umístěné na skále (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Husníkova vyhlídka a přemostění skalní propasti (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Husníkova vyhlídka s typickou borovicí a širokým rozhledem (4/2014)

Rozhledna skokanský můstek 70 - Lomnice nad Popelkou
Ing. Antonín Husník

PANORAMA

Panorama - Skokanský můstek K70 - Lomnice and Popelkou
Husníkova vyhlídka - výhled z mostku, dole na skále vyhlídka Kde domov můj

Panorama - Skokanský můstek - K70 - Lomnice nad Popelkou
Husníkova vyhlídka s typickou borovicí na vrcholku

Panorama - Skokanský můstek - K70 - Lomnice nad Popelkou
Cesta k vyhlídce

Panorama - Skokanský můstek - K70 - Lomnice nad Popelkou
Husníkova vyhlídka

Panorama - Skokanský můstek - K70 - Lomnice nad Popelkou
Husníkova vyhlídka - vrchol u borovice

Panorama - Skokanský můstek - K70 - Lomnice nad Popelkou
Husníkova vyhlídka - celskový pohled do údolí a na protější břeh Jizery

Panorama - Skokanský můstek - K70 - Lomnice nad Popelkou
Hořákova vyhlídka - kompletní panorama, v pozadí možno spatřit i hrad Bezděz či siluety Českého středhoří

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín