INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

PODTROSECKÁ ÚDOLÍ

POPIS A GALERIE

Nádherným místem v Českém ráji jsou jistě Podtrosecká údolí, táhnoucí se jak již název napovídá severně a severovýchodně v oblouku okolo dominanty Českého ráje kolem hradu Trosky. Na dně kaňonovitých, vidlicově se rozebíhajících údolí, která jsou lemována z větší části skalami, se nachází soustava rybníků a spousta mokřadů a vlhkých luk, zvláště pak v okolí Želejovického potoka, Jordánky a Žehrovky. Ty poskytují příznivé životní prostředí pro spoustu živočichů a rostlin. Typickým mokřadem je pak například rašeliniště Vidlák, které můžele navštívit cestou z Borku na Vidlák. Vlhké louky jsou domovem vstavačovitých rostlin a bledulí ze živočichů zde nalezneme ještěrky živorodé, na trvale zaplavených místech pak roste ďáblík bahení. Z ptactva můžeme jmenovat ve skalách hnízdícího konipase horského či poštolku obecnou na tekoucí vodu je pak vázán skorec vodní. Z obyvatel mnoha rybníků je možno připomenout potápku malou či kuňku obecnou. Na slunných okrajík lesů žije např. brouk svižník. Z důvodu zachování přírodního bohatství byla Podtrosecká údolí vyhlášena přírodní rezervací a to v roce 1999 o rozloze asi 143 ha a dalších zhruba 160 ha patří do ochranného 50 metrového pásma rezervace. Podtrosecká údolí se tak stala třetí největší přírodní rezervací v CHKO Český ráj. Samotnou kapitolu potom tvoří roustava podtroseckých rybníků zasazených do nádherné krajiny Českého ráje. Je jich 8 a jsou to Věžák, Nebák, Vidlák, Rokytňák, Krčák, Hrudka, Dolský a Podsemínský rybník. Celá soustava rybníků byla vybudována asi v 16. století a právě rybníky umožňovaly hospodářské využití celého území. Skrz Podtrosecká údolí vede od Borku na Trosky naučná stezka s délkou přes 8 km s 13-ti zástávkami a informačními tabulemi. Stezka byla otevřena v roce 1980

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín