INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

NOVÁ PAKA - LEVÍN - LEVÍNSKÁ OLEŠNICE - STARÁ PAKA


Cestou po schodišti k novopackému kostelu
Cílem tohoto výletu je návštěva Levínského hradiště a pouť podél řeky Olešky. Naše cesta tedy vedla na vlakovou zastávku Nová Paka město, kde se nachází i velký rozcestník turistických cest do blízkého okolí. Odtud jsme se vydali přes město po červené turistické značce směrem na Podlevín a Levínskou Olešnici, náš první cíl bylo projití městem a vystoupání po dřevěném schodišti k novopackému kostelu. Cesta kostel obchází vpravo a stoupá stále do kopce odkud je nádherný výhled na Novou Paku a přilehlé okolí. Nad kostelem se nachází další rozcestník turistických cest. Od sebe se tu odděluje zelená a červená turistická značka. zelená míří na Kozinec a Horka u St. Paky my však půjdeme po červené značce po cestě mezi domy. Cesta se po asi 500 metrech napojuje na asfaltovou silnici a míří do obce Podlevín (2km). Zde se silnice prudce stáčí doprava, ale my začneme stoupat po polní cestě a pěšině přímo k lesu (špatné turistické značení). Poté jdeme jako by podél lesa směrem k nejnižšímu místu, kde překročíme hřeben kopce. Odsud již zase postupně klesáme lesem po lesní cestě směrem k hradišti Levín (4,5km). Od Levína již dole pod kopcem vidíme obec Levínskou Olešnici a železniční trať.

Cesta tedy klesá již po polní cestě k železničnímu přejezdu (odtud je cesta špatně značena). Při klesání k trati můžeme asi 500m napravo vidět železniční zastávku Levínská Olešnice. Za železničním přeljezdem značka odbočuje vpravo mezi domy k železniční zastávce - je zbytečné chodit k zastávce, ale zde za přejezdem se rovnou napojíme na zelenou a odbočíme tedy vlevo na cestu Staropacké hory
Krajina staropackých hor
(zelená není na tuto stranu dobře vidět), která jde rovnou podél trati. (V době naší cesty se za ohradou u cesty nacházel velice agresivní býk - tudíž jsme v hrůze proběhali všechny cesty v okolí - býk se totiž nacházel pouze za tenkým elektrickým ohradníkem :-)) avšak při pobíhání jsme zjistili, že býků je tu povícero v různých ohradách, takže hlavu vzhůru a směle kráčejte, popř. utíkejte nebezpečí vstříc :-))))). Nyní tedy jdeme cestou podél trati na levé straně a říčkou Oleškou na pravé. Jdeme údolím okolo několika chalup a chat. Po mostě překročíme Olešku (několikrát to vypadá, že procházíme někomu přes dvorek) a po stráni podél výběhu jdeme až do Ždírce za Horami (7,5km). Zde se za mostkem opět nachází rozcestník, který nás nasměruje opět přes železniční trať směrem ke kamenolomu Hvězda (8km) - rozcestí zelené se žlutou. Odtud můžeme volit dvě alternativy cesty do Staré Paky - buď se po zelené značce vyškrábat na Staropackou hůrku a odtud dolů do Staré Paky - nebo jako v našem případě se vydat po žluté značce směrem k Packému koupališti (směr Jíva) polní cestou stále podél trati dolů mezi domky Roškopova (9,5 km). Když sejdeme dolů k hlavní cilnici, nepůjdeme již po žluté směrem na Jívu a Bělou u Staré Paky, ale druhým směrem po silnici do Staré Paky. Naproti ve svahu je již možné vidět Staropacké nádraží. Silnice nás dovede až k vysokému železničnímu viaduktu a my zde vystoupáme po schodech vpravo až k budově nádraží (11 km). Odsud se již dopravíme domů.

MAPA VÝLETU

Mapa výletu

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín