INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

BARTOŠOVA PEC - VÝVĚROVÁ JESKYNĚ

POPIS A GALERIE

Na severozápadu Českého ráje, téměř na jeho okraji, v jihozápadní části ještědsko-kozákovského hřebene nalezneme unikátní a asi nejvýznamnější pseudokrasový systém v České republice, nazvaný Ondříkovický pseudokrasový systém nebo taky Ondříkovické propadání. Celý systém tvoří velký labyrint vzájemně propojených propadání, vyvěraček a ponorů. Ty vznikly porušením slínovců, když voda vymývala vápnitou složku a vše propojila do tohoto unikátního podzemního systému. Systémem pak protéká povrchová voda a vyvěrá ve spodní části ve formě pramenů křišťálové ledové vody.

Bartošova pec

Celý komplex tvoří několik hlavních částí. Ondříkovické propadání, Bartošova pec a Ponor u Roudného. Největší z celého komplexu je Bartošova pec. Je to 25 metrů dlouhá vodní jeskyně kterou vytvořil mohutný pramen. Na jeskyni narazíme pokud půjdeme po modré turistické značce z Turnova podél potoka Vazovce proti proudu. K jeskyni vede kolem jezírka podvalový chodník. Původně stávala nedaleko tohoto vývěru sklářská huť (odtud tedy název tohoto místa) později mlýn a potom brusírna skla (v současné době rekreační středisko). Asi 600 metrů od Bartošovy pece ve slepém údolí najdeme Ondříkovický ponor (propadání), kde v závrtu mizí potok tekoucí od Voděrad. Ponor u Roudného je zřetelný hlavně za velkých dešťů či na jaře a je situován asi do 1 km dlouhého údolí, které ústí do údolí potoka Vazovce asi 250 m od Bartošovy pece. Celá lokalita má celkem velkou rozlohu - asi 3,5 km2. V 70. letech byly Bartošova pec a Ondříkovické propadání vyhlášeny chráněnými přírodními výtvory a v roce 1996 bylo území asi 14,5 ha vyhlášeno chráněnou přírodní památkou.

FOTOGALERIE


Bartošova pec - uměle vytvořené jezírko (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec - podvalový chodník (4/2019)


Bartošova pec - podvalový chodník vede kolem jezírka k vývěru (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec - vodní jeskyně s pramenem (4/2019)


Bartošova pec - pohled do jeskyně (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)

PANORAMA


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)


Bartošova pec (4/2019)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín