INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ÚDOLÍ PLAKÁNEK

POPIS A GALERIE

Asi nejznámějším údolím Českého ráje je malebné a borovými lesy a skalami obklopené údolí nedaleko města Sobotky jménem Plakánek. Údolí se nachází v jižním výběžku Českého ráje v Sobotecké kotlině na hranici jičínského okresu s okresem Mladá Boleslav, má začátek u taktéž turisticky populárního hradu Kost a táhne se podél potoka Klenice v délce asi 2,5 km k osadě Rašovec. Plošně tak údolí zabírá přes 90 hektarů a jeho nadmořská výška postupně klesá z 316 m.n.m. na 265 m.n.m. Díky unikátní skladbě flory a fauny, která je typická pro skalnatá kaňonovitá údolí je Plakánek prohlášen Chráněnou přírodní památkou. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, relikních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Z flory na údolních mokřadech a loukách nalezneme typický úpolín nejvyšší či prsnatec májový, údolí je známé také výskytem silenky dvoudomé. Z fauny se v údolí vyskytuje některá zvláště chráněná zvířena např. čolek horský, skokan štíhlý, ve skalách žije několik druhů netopýrů z nichž nejvzácnější je asi vrápenec malý. Ptactvo zastupuje typická poštolka obecná nebo krkavec velký.

Údolí Plakánek

V údolí ze skal a úbočí vyvěrá několik vydatných pramenů, které napájí potok Klenici. Potok Klenice pak napájí rybník Obora (taktéž Pilský rybník), který nalezneme asi v polovině údolí. Pod jeho hrází lze narazit na stavební pozůstatky vodní pily s náhonem. Nedaleko rybníka Obora do Plakánku ústí hluboká rokle, kterou vyhloubil svými vodami Vesecký potok a k malebné vísce Vesec směřuje i ústí této rokle. Jindy se jí také říká Malý Plakánek a nalezne zde několik lomů na pískovcový kámen případně i zbytky mlýna. Vesecký potok se vlévá do Klenice a vytváří strmý ostroh na kterém se v minulosti nacházelo hradiště Poráň až z doby bronzové. Naproti hradišti Poráň přes údolí Plakánek v úbočí se nalezlo mohylové pohřebiště, kam lidé z hradiště pohřbívali své mrtvé. Nedaleko soutoku obou potoků narazíme také na studánku Roubenka, k níž chodíval z nedaleké Sobotky čerpat inspiraci samotný Fráňa Šrámek. U hradu Kost za Bílým rybníkem navazuje na údolí Plakánek Prokopské údolí, které míří k Libošovicím. Od Kosti nás pak celým údolím provede žlutě značená turistická značka na kterou se u soutoku Veseckého potoka a Klenice napojuje modrá, která sem turisty přivádí z Vesce a Libošovic. A jak je to s názvem Plakánek? O jménu vypráví několik pověstí, ale pravděpodobně vznik jména přešel na údolí od uhlířské rodiny, která v údolí žila v 17. století a která tu kácela stromy a pálila z nich uhlí. Díky z kouře uslzeným očím tedy údolí dostalo své jméno.

PANORAMA

Panorama z hradu Brada
Údolí Plakánek lemují z obou stran vysoké skály (6/2014)

Panorama z hradu Brada
Prostřední část údolí tvoří vesměs mokřadní louky napájené místními prameny i potokem Klenice, který údolím protéká (6/2014)

Panorama z hradu Brada
Skalní bloky v údolí Plakánek (6/2014)

FOTOGALERIE

Drabské světničky
Plakánek ohraničují pískovcové skály (6/2014)

Drabské světničky
Cesta Plakánkem (6/2014)

Drabské světničky
Mokřady Plakánku uprostřed skal (6/2014)

Drabské světničky
Skály vytváří spolu se zelení kouzelné scenérie (6/2014)

Drabské světničky
Oborský rybník v Plakánku (6/2014)

Drabské světničky
Rybník lemují vysoké skály (6/2014)

Drabské světničky
Cestou podél oborského rybníka (6/2014)

Drabské světničky
Cesta veseckým Plakánkem (2010)

Drabské světničky
Plakánek od Kosti (2010)

Drabské světničky
Pohled z Plakánku na hrad Kost (2010)

Drabské světničky
Skály v Plakánku (2010)

Drabské světničky
Skály v Plakánku (2010)

Drabské světničky
Spadne nebo nespadne...? (2010)

Drabské světničky
Vesecký Plakánek (2010)

Drabské světničky
Bývalé pískovcové lomy ve veseckém Plakánku (2010)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín