INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého rájePrechod

ÚDOLÍ PLAKÁNEK

POPIS A GALERIE

Asi nejznámějším údolím Českého ráje je malebné a borovými lesy a skalami obklopené údolí nedaleko města Sobotky jménem Plakánek. Údolí se nachází v jižním výběžku Českého ráje v Sobotecké kotlině na hranici jičínského okresu s okresem Mladá Boleslav, má začátek u taktéž turisticky populárního hradu Kost a táhne se podél potoka Klenice v délce asi 2,5 km k osadě Rašovec. Plošně tak údolí zabírá přes 90 hektarů a jeho nadmořská výška postupně klesá z 316 m.n.m. na 265 m.n.m. Díky unikátní skladbě flory a fauny, která je typická pro skalnatá kaňonovitá údolí je Plakánek prohlášen Chráněnou přírodní památkou. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, relikních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Z flory na údolních mokřadech a loukách nalezneme typický úpolín nejvyšší či prsnatec májový, údolí je známé také výskytem silenky dvoudomé. Z fauny se v údolí vyskytuje některá zvláště chráněná zvířena např. čolek horský, skokan štíhlý, ve skalách žije několik druhů netopýrů z nichž nejvzácnější je asi vrápenec malý. Ptactvo zastupuje typická poštolka obecná nebo krkavec velký.

Údolí Plakánek

V údolí ze skal a úbočí vyvěrá několik vydatných pramenů, které napájí potok Klenici. Potok Klenice pak napájí rybník Obora, který nalezneme asi v polovině údolí. Nedaleko rybníka Obora do Plakánku ústí hluboká rokle, kterou vyhloubil svými vodami Vesecký potok a k malebné vísce Vesec směřuje i ústí této rokle. Jindy se jí také říká Malý Plakánek a nalezne zde několik lomů na pískovcový kámen případně i zbytky mlýna. Vesecký potok se vlévá do Klenice a vytváří strmý ostroh na kterém se v minulosti nacházelo hradiště Poráň až z doby bronzové. Naproti hradišti Poráň přes údolí Plakánek v úbočí se nalezlo mohylové pohřebiště, kam lidé z hradiště pohřbívali své mrtvé. Nedaleko soutoku obou potoků narazíme také na studánku Roubenka, k níž chodíval z nedaleké Sobotky čerpat inspiraci samotný Fráňa Šrámek. U hradu Kost za Bílým rybníkem navazuje na údolí Plakánek Prokopské údolí, které míří k Libošovicím. Od Kosti nás pak celým údolím provede červeně značená turistická značka na kterou se u soutoku Veseckého potoka a Klenice napojuje modrá, která sem turisty přivádí z Vesce a Libošovic. A jak je to s názvem Plakánek? O jménu vypráví několik pověstí, ale pravděpodobně vznik jména přešel na údolí od uhlířské rodiny, která v údolí žila v 17. století a která tu kácela stromy a pálila z nich uhlí. Díky z kouře uslzeným očím tedy údolí dostalo své jméno.

FOTOGALERIE

Drabské světničky
Plakánek je lemovaný z obou stran pískovcovými skalními věžemi

Drabské světničky
Pohled z plakánku na hrad Kost

Drabské světničky
Skály v Plakánku

Drabské světničky
Skály v Plakánku

Drabské světničky
Spadne nebo nespadne...?

Drabské světničky
Vesecký Plakánek

Drabské světničky
Bývalé pískovcové lomy ve veseckém Plakánku

Drabské světničky
Cesta Veseckým Plakánkem

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.
Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@gmail.com
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden zdroj), tak obsah webových stránek (texty, fotografie...) náleží autorům Interregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřicí Interregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Použité zdroje informací

© 1999 - 2014 Interregion Jičín