INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ÚDOLÍ JIZERY U SEMIL

POPIS A GALERIE

JIzeraKousek za městem Semily mezi Bítouchovem a Podspálovem se nachází pozoruhodné a romantické údolí, které zde v délce asi 3 km za tisíciletí vyhloubila řeka Jizera. Údolí je hlubce zařízlé hlubokým kaňonem do různých krystalických hornin, které na okraji údolí vytváří skalní hřebeny. Nejmohutnější je asi útvar Krkavčí skála s monumentální vyhlídkou do údolí. Celé řečiště vyplňují mohutné balvany, které obtéká, nebo přes které se přelévá voda a které vytváří obrovské hrnce. Po svazích údolí rostou polopřirozené smíšené lesní porosty zastoupené hlavně bukem, habrem a klenem s občas vmíšenou jedlí, které se však zachovali jen na nepřístupných místech - některé části byly bohužel v minulosti nahrazeny smrkovou monokulturou. V podrostu se mísí horské druhy rostlin splavené z Krkonoš a Jizerských hor – např.violka dvoukvětá, svízel horský, kerblík lesklý s druhy vystupujícími údolím řeky z nižších poloh – zběhovcem lesním, náprstníkem velkokvětým, tolitou lékařskou či lýkovcem jedovatým. Z fauny se v okolí řeky se vyskytuje ledňáček říční, skorec vodní a konipas horský , v lesních porostech na svazích pak datel černý, pěvuška modrá a další. Jakousi branou do údolí je soutěska Galerie Jizery u Bítouchova. Údolí Jizery můžeme shlédnout po Riegrově stezce, která vede po jedné straně údolí, nebo z poměrně nové Kamenického stezky, která vede po horní hraně údolí a poskytuje nádherné pohledy do údolí. Krásný rozhled do údolí rovněž poskytuje již zmíněná vyhlídka na Krkavčí skále nebo Böhmova vyhlídka asi v půli Riegrovi stezky. Musíme také připomenout zajímavá technická díla minulosti a to železniční trať, která údolím vede po levém břehu Jizery a která prochází v délce 3km čtyřmi železničními tunely v celkové délce 743 metrů. Trať byla dostavěna v roce 1859. Ve dvacátých letech dvacátého století byla vybudována v Podspálově dodnes fungující spádová hydroelektrárna s Francisovou turbínou jejíž pohon zajišťuje voda řeky Jizery, kterou k turbíně přivádí asi 1400 metrů dlohý tunel. Stavba elektrárny a jejího náhonu však snížila průtok vody a měla negativní vliv na život v této části řeky. Údolí Jizery je od roku 1951 chráněno jako přírodní rezervace.

Jizera u Semil
Panorama Jizery u Semil - po kliknutí se obrázek zvětší

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2023 Interregion Jičín