INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

HRAD ZBIROH

SITUACE HRADU

Vysoko nad nad zákrutem řeky Jizery u vsi Rakous vystavěl neznámý stavitel hrad Zbiroh. Stavitel zkušeně zvolil velmi výhodné místo pro stavbu hradu, který byl výborně krytý strmým terénem a umožňoval velmi dobře se bránit. Nevýhodný byl však velmi stísněný prostor na skalnatém ostrohu, kam se musel hrad vejít a tak malé místo také dává hradu protáhlý a úzký půdorys. Jádro hradu a obytné hradní stavby byly položené nejvýše na obdélníkové skalní plošině a nacházely se na východní straně hradu. Na severozápadě kryla hrad mohutná bašta a od východu tvořila centrum obrany čtverhranná věž posílená hradbou a hlubokým příkopem. Hrad měl sklepy tesané do skály a většina obytných objektů byly dřevěné stavby. To co zbylo z hradu ukazuje, že se jednalo o hrad poměrně malý a nemohl soupeřit třeba s Hrubým Rohozcem, který vlastnil stejný majitel.


Zbytek východní ochranné věže

Historie hradu

V písemnostech se nikde nenalezla informace, kdy byl hrad založen – je tu pouze předpoklad, že se tak stalo za Lemberků někdy na počátku 14. století. Poprvé se jméno hradu objevuje v listinách za krále Václava IV, kdy je majitelem hradu znám Markvart z Vartemberka a na Kosti – ten vlastní i blízký Hrubý Rohozec. Markvart je však pánem výbojným, je nespokojený jak dopadly u krále jeho spory s Lužickými a tak je na jejich cestách začal přepadat a olupovat. To se samozřejmě nelíbilo králi a tak se zemskou hotovostí Markvartovi hrady v roce 1390 (někteří historici mluví o roku 1388) oblehl a dobyl je – jednalo se samozřejmě o Zbiroh nedaleký Hrubý Rohozec a Žleby. Markvart byl zajat a jeho panství konfiskována. Tím přechází hrad Zbiroh na Otu z Bergova a na Troskách, který hrad od krále odkupuje.

V dobách husických bouří stojí Ota na straně panské jednoty, ale později se prezentuje jako odpůrce husitství. Jeho syn Jan je však jiného smýšlení a plně podporoval husity. V roce 1434 stojí na straně táborských proti panské jednotě v bitvě u Lipan, ze které se mu po porážce daří uniknout (někteří historici opět píší, že byl na místě zajat – zatím se mi nepodařilo s jistotou zjistit na čí straně je pravda – možná, že unikl přímo z bitvy, ale nechal se pak některým svým příbuzným zajmout a bezpečně internovat).

Samotnému hradu Zbiroh se za husitství válečné události vyhýbají. Po prohrané bitvě vládne kraji bezvládí a tak se hrad dostává stejně jako spousta jiných v okolí do rukou loupeživých pánů, kteří pořádají výpady do okolního kraje. Ve 40. letech 15. století jsou veškeré hrady s loupeživou posádkou obléhány a dobyty – tak se stalo i u Zbirobu a to v roce 1442, kdy byl i pobořen. V pozůstalosti Jana z Bergova, který umírá v roce 1458 je již uveden jako pustý.

FOTOGALERIE


Zbytek jižní obranné zdi hradu Zbiroh


Jižní zeď z pohledu zevnitř


Severní zeď


Klenutý vstup do přízemí hradu (dnes již zpola zasypaného)


Z hradu se zachovala nejvíce rozsáhlá síť sklepení


Nádrž na vodu tesaná do skály - ve hradu se nenachází studna

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999. Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden zdroj), tak obsah webových stránek (texty, fotografie...) náleží autorům Interregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřicí Interregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2016 Interregion Jičín