INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

OSTROMĚŘ - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

O Ostroměři se písemné prameny poprvé zmiňují r.1382, kdy se připomíná Ješek Kdulinec z Ostroměře. Tvrz zde stávala v místech, kde je dnes samota Stará Hůra. Poprvé je doložena r. 1416 za Ješkova syna Petra. Kdulincové z Ostroměře tu žili do konce 15. století. R. 1529 prodal Zdislav z Dobřenic tvrz, dvůr a ves Ostroměr, ves Hradišťko a další příslušenství Janu mladšímu Sendražskému ze Sendražic, který ji zanedlouho postoupil Heřmanovi z Rokytníka. Po složitých majetkových změnách, které v letech 1558 - 1614 proběhly mezi Heřmanovými potomky, získal tvrz a celý statek koupí Václav Ostroměřský z Rokytníka na Bítovanech. Tomu byly tvrz, ves a dvůr v Ostroměři při bělohorských konfiskacích r. 1623 zabaveny a jejich nový majitel Albrecht z Valdštejna připojil část Ostroměře k Hořicím, druhou část k Holovousům. Podle záznamů hořického urbáře měla tehdy dřevěná zchátralá ostroměřská tvrz

Hořickou část Ostroměře koupil r. 1665 Jindřich Arnošt de Cannes a připojil ji také k Holovousům. Jeho syn Ferdinand prodal r. 1680 celý ostroměřský a hradišťský statek valdickým kartuziánům, kteří ho připojili k Sobčicím. Tehdy se naposledy mluví o „pusté tvrzi Ostroměři jinak řečené od starodávna Stará Hůra". Tvrz během dalších desetiletí beze stopy zmizela.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín