INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

HRAD MYDLOVARY (KOSTOMLATY)

SITUACE HRADU

Nedaleko od břehu Labe se nachází pozůstatky mokřadního hradu Mydlovary (jindy nazývaný též Kostomlaty). Opevněním tohoto v rovině postaveného hradu byl hlavně vodní příkop uměle vytvořeného slepého ramene řeky Labe, který hrad obepínal ze tří stran a dále okolní mokřad. Hrad byl vystavěn na uměle navršeném pahorku vyčnívajícím asi 10 metrů nad hladinu řeky. Jednalo se o vodní hrad, který je v našich končinách poměrně velmi vzácný. Vznik hradu je kladen někdy kolem roku 1280. Další pozoruhodností hradu je, že měl plášťovou hradbu vystavěnou kompletně z pálených cihel, na dobu svého vzniku opět nezvyklé řešení. Důvodem pro cihly byl pravděpodobně nedostatek kvalitního kamene v okolí. Jak hradba vypadala a jak na sebe cihly navazovaly si můžeme povšimnout na nedalekém nymburském kostele, jehož nejstarší část pochází z doby vzniku hradu a jež byl pravděpodobně vystavěn souběžně z hradem stejnou stavební hutí. Nížinný hrad byl, díky vodnímu opevnění, na svou dobu poměrně nedobytný, ale daní za to musela být obtížná hejna hmyzu, zvláště v teplém období.


Zbytek kamenné podezdívky hradby

První zmínku o Kostomlatech nalezneme v listinách již mnohem dříve a to v roce 1223, kdy se píše o věnování vsi Opočnice klášteru ve Vilémově Sezemou z Kostomlat. Zachovalá listina je dokonce opatřena původní pečetí Sezemy z Kostomlat. V té době byly pravděpodobně Kostomlaty jen opevněným dvorem či jednoduchou dřevěnou tvrzí.


Plošinu kde stával hrad dnes pokrývá hustý lužní les

Stavitelem hradu je s největší pravděpodobností Mutina z Kostomlat jehož existence je doložena v dokumentech z roku 1284. Po Mutinovi dědí panství jeho syn Sezema, který je zde doložen v první polovině 14. století. Dle dokumentu z roku 1346 daruje Sezemova dcera Perchta Mydlovary svému synovi Půtovi, psaného z Častolovic, od kterého kupuje hrad a zboží k němu náležející Petr z Vartemberka. Ten hrad nedrží dlouho a majetek přechází na jeho bratra Jana z Kunštátu. Po krátkém čase však hrad opět mění majitele a novým pánem se stává Jan Puška z Kunštátu. Ten je zapáleným stoupencem husitů a tak ho pražané jmenují hejtmanem města Nymburka. Za to jeho mydlovarské panství napadlo a vyplenilo roku 1420 vojsko císaře Zikmunda.


Jen skromné zbytky hradeb ještě odolávají vegetaci lesa

Když se dali do sporu pražští a poděbradští páni, zůstával Jan Puška stále na straně pražanů a tak ho Hynek Boček z Poděbrad na jeho hradě zajal a uvěznil - ve vězení asi po půl roce Jan Puška z Kunštátu umírá. Hrad Mydlovary získávají poděbradští, což dokazuje i dědická listina krále Jiříka z Poděbrad z roku 1472, kde Mydlovary připadají jeho synovi Jindřichovi mladšímu. Jindřich odkazuje hrad a celé zboží svému synu Bedřichovi a jeho matce Kateřině Vojtkové s podmínkou, že v případě nepokojů či války má být hrad k dispozici jeho staršímu bratru – jménem také Jindřichovi (označovaný jako starší). Díky této podmínce však v rodině vzniká pře, a tak Kateřina Vojtková prodává hrad v roce 1493 králi Vladislavovi II. za 5000 kop grošů. Ten nemaje finanční hotovost, zastavuje hrad proti dané částce Janovi ze Šelemberka. Rod Šelemberků prodává hrad Mydlovary na počátku 16. století Bedřichovi z Donína, který se však účastní stavovského odboje proti Ferdinandovi I. v roce 1547. Téhož roku Bedřich umírá a syn, který dědí majetek, je nucen hrad postoupit králi, pokutou za otcovu účast na rebelii. Celé zboží i s hradem je poté připojeno k Lysé nad Labem a v listinách z roku 1561 je hrad uváděn jako pustý.


Na různých místech plošiny můžeme narazit na zbytky cihlové plášťové hradby a na propadlé sklepy

Dnes se k hradu dostaneme, pokud půjdeme po břehu Labe, po modré turistické značce z Kostomlat do Ostré a ke zbytku stavby dojdeme poměrně nenápadnou pěšinou od řeky (označená značkou stezka k hradu). Po hradu zbyl uměle navršený pahorek uprostřed lužního lesa, který zbytky hradu pohltil. K vidění jsou základy plášťové cihlové hradby a zasypané sklepy. Jiné stavby se v poměrně husté vegetaci již nedají identifikovat.

OBECNÉ INFORMACE

Kumburské svítání - v sobotu 14. září 2019

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999. Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden zdroj), tak obsah webových stránek (texty, fotografie...) náleží autorům Interregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřicí Interregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2019 Interregion Jičín