INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

HRAD FRÝDŠTEJN

POPIS A HISTORIE HRADU

Nad Malou Skálou na počátku skalnatého hřbetu leží skalní hrad, typický pro dobu svého vzniku – Frýdštejn. Okrouhlá věž se tyčí dominantně nad okolní krajinu a poskytuje turistům široký rozhled do okolní krajiny. Frýdštejn hradJak již stavitelé spousty skalních hradů dokázali své mistrovství ve stavbě okolních skalních i tady se neznámý stavitel chopil své funkce skvěle a využil beze zbytku potenciál poměrně malého pískovcového ostrohu. Podařilo se mu vystavět ve skále pomyslná dvě patra hradu – dole vstupní branku, sklepy a dvě komůrky a nad nimi budovy hradu (vesměs dřevěné) a kamennou věž s hradbami. Do hradu se vstupovalo přes padací most, který byl umístěn spolu s bránou v jihozápadní části hradu. Po padacím mostě se bylo možné dostat na malé nádvoří s mohutnou okrouhlou věží, která skrývala studnu a okolo nádvoří byly postavené dřevěné hospodářské stavby a budovy pro ubytování osádky hradu. Z předhradí do samotného centra hradu s trojúhelníkovým nádvořím se vstupovalo po stupních. Na nádvoří byly obytné budovy pro panstvo a mohutná hlavní věž o průměru 9 metrů. Do věže se přistupovalo pouze z prvního patra gotickým portálem. Sem vedl pravděpodobně pouze žebřík či jiné dřevěné lešení, zachovala se tak dobrá obranyschopnost věže. Celkově byl hrad velmi dobrou pevností díky svému špatně přístupnému okolí. O vzniku hradu a celého frýdštejnského panství se toho moc neví. Celé území původně patřilo k Rohozci a majitelem byli Markvarticové. Nedá se ani v pramenech zjistit, kdy se majitelem panství stal rod pánů z Dražic. Poprvé se v listinách z roku 1363 dočteme o majitelích Janu z Dražic a jeho synovi, taktéž Janovi v souvislosti s obcí Hodkovice, která k panství patřila. V roce 1376 však již panství patří Janu z Biberštejna a tak dohady o době vzniku hradu Frýdštejn vzbuzuje podobnost jmen Frýdštejn a Frýdlant, tehdejší majetek Bibrštejnů. První zmínka o hradu pochází z roku 1385, kdy se v církevních pramenech můžeme dočíst o Buhuňkovi Puklicem z Frýdštejna. Hrad byl tedy dle písemností pravděpodobně založen někým z Bibrštejnů v druhé polovině 14. století (domněnka o podobnosti jmen dvou hradů). Někteří historici však odhadují, díky stavební dispozici hradu a z dochovaných architektonických prvků, že byl založen již na počátku 14. století. Na přelomu 14. a 15. století získává hrad Ješek Kamenec ze Střížovic a po něm tu sídlí jeho syn Petr. V roce 1409 je uváděn jako majitel Frýdštejna a celého zboží Bohuš z Kováně. V tehdejší pohnuté době stojí na straně katolíků. Často se spojoval s Lužickými, kterým podával zprávy o dění v Českém království. Proto je v roce 1432 hrad Frýdštejn obléhán husickými vojsky pod vedením hejtmana Oty z Lozy a hejtmana Jana Čapka ze Sán. Obléhání skončilo dohodou, v níž se Bohuš zavázal že nebude podnikat žádné akce proti táborským a později přestoupil i na stranu husitů.

Po smrti Bohuše se na hradě střídají různí majitelé až v roce 1540 kupuje hrad Jan z Vartemberka a Zvířetic. Po jeho brzké smrti přechází hrad na jeho syna Adama, kterému však byl majetek zkonfiskován pro účast v odboji proti Ferdinandu I. V roce 1546-1547. I když se Adamovi podařilo některé zabavené statky získat zpět Frýdštejn už zpět nedostal. Devět let vlastní hrad král a v roce 1556 ho prodává Janu z Oprštorfu. Jan postupně rozprodává frýdštejnské panství a tím i zaniká funkce hradu jako správního sídla. Hrad je poté prodán Zikmundu Smiřickému ze Smiřic. O hrad se již nikdo moc nezajímá, jeho kvalitní a mohutná konstrukce však odolává nepřízni počasí a tak chátrá poměrně pomalu. Koncem 19. století, v roce 1892, kupuje hrad od tehdejších majitelů (Rohanové) Okrašlovací spolek a zahajuje záchranné a udržovací práce, díky čemuž zabraňuje dalšímu chátrání hradu. Po prozkoumání hradu a jeho okolí je hrad zpřístupněn veřejnosti. Spousta nálezů z průzkumu se nachází v turnovském muzeu.

FOTOGALERIE

Frýdštejn hrad
Hrad Frýdštejn (2006)

Frýdštejn hrad
Typické panorama hradu(2006)

Frýdštejn hrad
Hrad ze severu (2006)


Do sklepa vysakané spodní patro hradu (2006)

Frýdštejn hrad
Nižší jihozápadní věž (2006)

Frýdštejn hrad
Jihovýchodní hradba (2006)

Frýdštejn hrad
Pohled na hrad od severovýchodu (2006)

Frýdštejn hrad
Věž a hradba (2006)

Frýdštejn hrad
Většina nižších pater je vysekána do skály (2006)

Frýdštejn hrad
Celkový pohled na jihovýchodní stranu hradu (2006)

Frýdštejn hrad
Hlavní věž hradu (2006)


Ve sklepeních (2006)

Frýdštejn hrad
Vstupní schodiště do sklepa (2006)

Frýdštejn hrad
Věž hradu s přístupovým točitým schodištěm (2006)

Frýdštejn hrad
Pohled do výšin věže (2006)

Frýdštejn hrad
Nádrž na vodu? (2006)

Frýdštejn hrad
Schodiště k horní věži (2006)

Frýdštejn hrad
Pohled do útrob věže (2006)

Frýdštejn hrad
Vrchní vyhlídkové patro věže ze schodiště (2006)

Frýdštejn hrad
Současný vstup do hradu u věže (2006)

Frýdštejn hrad
Horní část hradu z věže (2006)

Frýdštejn hrad
Vstupní portál hlavní věže (2006)

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad

Frýdštejn hrad


PŮDORYS HRADU


Foto půdorysu hrau z mapy umístěné na hradu

PANORAMA

Frýdštejn - panorama
Pohled k severovýchodu na Kopaninu (2009)

Frýdštejn - panorama
Maloskalsko z věže jako na dlani (2009)

Frýdštejn - panorama
Intravilán hradu (2009)

Frýdštejn - panorama
Maloskalsko z dolního nádvoří (2009)

Frýdštejn - panorama
Starší panorama z věže hradu s pohledem na maloskalsko (2009)

Frýdštejn - panorama
Skoro totožné panorama o pár let později (2014)

Frýdštejn - panorama
Pohled jihozápadním směrem (2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín